×

A-larmskolen

A-larmskolen er en egen skole i A-larm. Den er til for våre deltakere i de ulike aktivitetene og prosjektene, for våre egne ansatte, og som skreddersydde tilbud til eksterne parter. Som en hoved overskrift over kursene i A-larmskolen står livsmestring – motivasjon - utrustning til selve livet, til mer skolegang og til arbeidsliv.

A-larmskolens lærere er ansatte i A-larm. Noen har akademisk/pedagogisk kompetanse og bakgrunn, andre har selv gått i livets skole, har egenerfaring innen rus, og har utviklet svært god samtale- og undervisnings kompetanse for mindre grupper.

Behovet for flere kurs og flere lærere i A-larmskolen har økt i takt med A-larms generelle aktivitetsøkning.

A-larmskolens kurs (trykk på ønsket kurs for å lese mer):

A-larmskolens kurs er godkjent og støttet av Studieforbundet Solidaritet i henhold til Voksenopplæringsloven