×

For pårørende

Vi tilbyr støtte til pårørende berørt av andres rusbruk.

Nasjonal pårørendekontakt
Vigdis Lobach (002) (1)

Vigdis Løbach
vigdis@a-larm.no
480 78 371

A-larm pårørende: Et tilbud der du er
Gjennom våre digitale eller fysiske tilbud, får du et tilbud der du er, når du trenger det

Går andres rusbruk ut over din livskvalitet?

Hvordan har du det egentlig? Dreier hele livet seg om den som ruser seg? Opplever du at du ikke har noe valg, men må handle på en bestemt måte? Har du satt dine egne drømmer og ønsker på vent? Tror du at det ikke er mulig å ha et godt liv så lenge en du bryr deg om sliter, eller tenker du kanskje at du ikke fortjener det? Hvordan kunne det gå så langt, og går det noen gang over?

Pårørende fortjener gode liv for egen del, uavhengig av hvordan det går med den som ruser seg.
A-larm pårørende har ulike lavterskel- og likepersonstilbud som kan hjelpe deg med å få en bedre hverdag og til å treffe andre som er i samme situasjon som deg.
Vi er opptatt av å skape trygge nettverk, både digitale og fysiske, der vi kan dele det vi har på hjertet.

Vi valgte ikke å bli pårørende på rusfeltet, men vi kan velge hva slags pårørende vi vil være.
Ingen bekymring er for stor eller for liten - det hjelper å snakke om det!

Våre tilbud er gratis.

Her er litt om våre tilbud:

Tirsdagsmøter: Digitalt temamøte for pårørende. 

Her er det vanligvis med en gjest som forteller litt om noe han eller hun er opptatt av. Det kan være informasjon om en behandlingsinstitusjon, et ruspolitisk tema eller en pårørende eller bruker som forteller sin historie. Ukas tema legges alltid ut på facebook-siden til A-larm pårørendetjenesten. I disse møtene er det mulig å delta anonymt, uten å slå på kamera. Påmelding er ikke nødvendig.

Møtet varer fra kl 19 til 20. Det kan være lurt å logge seg på noen minutter før. 

Det er samme lenke hver gang:

https://us02web.zoom.us/j/86284939338
Meeting ID: 862 8493 9338

Delingsgruppe for pårørende, digital, på Zoom:

Den første og tredje onsdagen i måneden er det digitale delingsgruppemøter for pårørende.  Ingen påmelding er nødvendig. Vi møter hverandre med taushetsplikt og raushetsplikt i et trygt digitalt rom.

Møtene varer fra 18.30 til 20. 

Det er samme lenke hver gang:

https://us06web.zoom.us/j/97246641888?pwd=bmVHUnZxZmExdklBQnRoVmI5eWV4UT09

Meeting ID: 972 4664 1888
Passcode: 365018

Digitale pårørendekurs:

Går over seks ganger á to timer. Vi kaller dette pårørende grunnkurs, og tanken er at pårørende har rett til gode liv uavhengig av hvordan det går med den som ruser seg. Gjennom samtale og refleksjon diskuterer vi vår egen pårørenderolle, bli bevisst vår tanke- og handlingsmønstre, snakker om omsorg som ikke virker og prøver å finne fram til verktøy som hjelper oss i hverdagen. Gruppene er små og trygge, og ledes av pedagog med egenerfaring som pårørende. Kursene settes i gang fortløpende ved behov, både på dag- og kveldstid.

Lukket mestringsgruppe:

Etter pårørende grunnkurs, får deltakerne tilbud om å fortsette i lukket, digital mestringsgruppe. Her tas det opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende.

Enesamtaler:

I samarbeid med PUR (pårørende ung rus), tilbyr vi enesamtaler med likepersoner. Ta kontakt om du ønsker dette. Samtalene kan foregå på Zoom, Teams, telefon eller i virkeligheten, avhengig av bosted og behov.

Fysiske møter flere steder i landet:

Gå inn på A-larms hjemmesider (https://a-larm.no/) for å se aktuelle tilbud der du bor. Tilbudene varierer rundt om i landet. 

Noen steder er det egne pårørendegrupper, andre steder er det SNU-grupper eller Kaffeprat. Flere steder er det mulighet for drop-in-samtaler og sosial fredagskafe.