×

Forskningsrapport: KUBEN

Mulighetshuset
KUBEN 3 2022

I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert til sammensatte problemer på rusfeltet, og legge til rette for at disse innbyggerne kan finne gode veier videre ved bruk av egne ressurser. «Mulighetshuset» KUBEN representerer et fysisk sted, med ulike aktivitetstilbud, men også et nytt perspektiv på hvordan tjenesteytere møter innbyggere som på ulike måter er berørt av rusrelaterte utfordringer. I tråd med prosjektets formål har tidligere Søgne kommune, den frivillige aktøren A-larm og FoU-institusjonen NORCE samarbeidet tett om utviklingen av tjenestetilbudet sammen med deltakerne, og samarbeidsmodellen sammen med de ansatte på tjenestenivå. 

 

KLIKK HER FOR Å LESE MER

 

Forfattere:
Kristina Sivertsen, Nina Jentoft og Trond Stalsberg Mydland.

Hentet fra NORCE vitenarkiv, 16.02.2023