×

Forskningsrapport: Likepersontjenesten i A-larm-Fra prosjekt til varig tilbud

Erfaringen fra likepersonprosjektene i A-larm
H&S 32 2022

Prosjektet denne rapporten utgår fra var et treårige prosjektsamarbeid der bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kristiansand kommune (tidligere Søgne kommune) og forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE), gikk sammen for å utvikle en tjeneste til mennesker i den sårbare overgangsfasen mellom rusbehandling og/eller fengsel til et liv i en norsk kommune.

Prosjektet fikk innvilget tilskudd våren 2019 under Helsedirektoratets tilskuddsordning Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring, og har i hovedsak pågått i perioden 2019–2021.

 

KLIKK HER FOR Å LESE MER

 

Forfattere:
Kristina Sivertsen, Nina Jentoft og Trond Stalsberg Mydland.

Hentet fra NORCE vitenarkiv, 02.03.2023