×

Fra innsiden til utsiden

Fra innsiden til utsiden-en kvinnegruppe for kvinner med soningserfaring.
Kvinnegruppe

A-larm Oslo starter nå opp en kvinnegruppe for kvinner med soningserfaring.  

Starter opp torsdag 13.10.2022 kl 17.00-19.00
Lokaler: Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo

Beskrivelse
Tilby fast ukentlig aktivitetsgruppe for kvinner – et sted å skape tilhørighet og trygghet for kvinner.

Antall kvinner som sitter i fengsel ved inngangen på året har ligget mellom 200-300 de siste årene. Til sammenlikning har det vært i overkant av 3500 menn som soner i fengsel ved inngangen på året de siste årene, ifølge tall fra SSB.

Kvinner som A-larm i Oslo har vært i kontakt med forteller om at det få tilbud for kvinner i etterkant av soning. For mange så mangler sikkerhetsnettet og nettverk når de er ferdig med soningen, og de går rett tilbake til gamle destruktive mønstre.

Basert på erfaringer til våre mentorer og gruppeledere i A-larm, så ønsker vi å utvikle et tilbud for kvinner som soner, og tilby dem oppfølging i etterkant av soning, slik at vi kan bidra til å forhindre tilbakefall, selvmordsforsøk og nye kriminelle handlinger.

Gruppen ledes av gruppeleder med erfaringskompetanse, og som har «gått veien» før dem.  Gruppen styrer selv temaer som tas opp og kommer med innspill til ulike aktiviteter som gruppen kan gjøre sammen.

For hvem

  • Kvinner som har sonet en eller flere dommer, eller som skal sone.
  • Kvinner som pårørende til personer som skal sone.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Scheibler