×

HUSET

Brukerstyrt hus i Bergen
HUSET

FHN, proLAR Nett og A-Larm vil med åpningen av HUSET i Sverres gate 3, tilby en åpen og inkluderende møteplass for brukere av legale og illegale stoff, der brukerstyring er den fremtredende tilnærming i all aktivitet og tilbud.

Vi vil tilby bruker til bruker tilnærming, som vil gi rom for involvering og eierskap til hvordan HUSET som arena utvikler seg og fremmer skadereduksjon og individuell og sosial Recovery.

HUSET i Sverresgate 3 og bruker til brukertjenesten som vi tilbyr vil være en helhetlig tilnærming og nybrottsarbeid.

 

Bergen kommune skal være en foregangskommune i arbeidet med å tilrettelegge for sømløse brukerstyrte rehabiliteringsprosesser, rehabiliteringstjenester- og tiltak, og HUSET og bruker til brukertjenesten vil være et supplement til denne visjonen.

Medborgerskap er det dette handler om, at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet. Altså at du som borger får tilgang til og innfridd de samme rettighetene som andre borgere, for eksempel gjennom å ha lik tilgang til velferdstjenester

Dette tilbudet skiller seg betraktelig fra andre tilbud som Bergen kommune gir tilskudd til. Nasjonale føringer er tydelig på ønske om brukerstyrte tilbud som har tilknytning til brukerorganisasjoner, og mulighetsrommet som bruker til brukertjenester gir når bruker og pårørendeorganisasjoner drifter helhetlige tilbud og tjenester.

 

Bilde hentet fra proLAR