×

Mentor ung

Et samarbeid mellom A-larm, KORFOR og Mestringsenheten
Sandens Kommune

MENTOR UNG

A-larm, som er en bruker- og pårørende organisasjon på rusfeltet, tilbyr i samarbeid med Mestringsenheten i Sandens kommune mentortjenesten. En mentor er en person som har en egenerfaring med problemer eller utfordringer knyttet opp til rus, avhengighet, og psykisk helse. En mentor fra A-larm har kunnskap om hvordan støtte andre som går igjennom lignende utfordringer som en selv har erfaring med, har jobbet seg ut av det, og nå har et distansert og trygt forhold til egne utfordringer og problemer.

SAMARBEID

I samarbeidet om mentor ung, vil mestringsenheten. KORFOR og A-larm bidra til kompetanseheving på tvers, og invitere hverandre inn til fagdager. Dette er viktig for samarbeidet, og for å nå vårt felles mål om å tilby best mulig hjelp.

HVA ER EN MENTOR?

En mentor er et supplement til hjelp fra mestringsenheten.

Eksempler på hva en mentor kan hjelpe med:

  • Likemann- og motivasjonssamtaler.
  • Losing inn i på nye arenaer, miljø og/eller aktiviteter.
  • Støtte og veiledning inn mot andre behandling- og hjelpetjenester.

Mentor ung startes opp i løpet av de neste ukene! I dag var første møte i styringsgruppa i prosjektet.

A-larm vil tilby mentorer til innbyggere som ønsker likemannstjeneste, der en kan få støtte til å starte med aktivitet, praktisk hjelp, motiverende samtaler og mye mer.

Målgruppen er unge innbyggere med rusutfordringer.

 

På bilde: Fra venstre: Aleksander Skålevik (A-larm), Elisabeth Høyland (mestringsenheten), Silje Gundersen (A-larm), Bente Lyse (mestringsenheten) og Siri Lunde (KORFOR).

Skrevet av: Elisabeth Høyland, 20.06.22