×

Våre pårørendetilbud

Pårørendetilbud i mars
Pårørende Tynn Hvit Bakg.

Her er en oversikt over våre pårørendetilbud i mars.

Tirsdagsmøter: Digitalt temamøte for pårørende
Til disse møtene inviterer vi en gjest, som innleder om et tema som angår pårørende.

I disse møtene er det mulig å delta anonymt, uten å slå på kamera. Både pårørende, brukere, ansatte i tjenestene og andre interesserte er velkomne.

Påmelding er ikke nødvendig.

Møtet varer fra kl 19 til 20. Det kan være lurt å logge seg på noen minutter før.

Det er samme lenke hver gang:

https://us02web.zoom.us/j/86284939338
Meeting ID: 862 8493 9338

Oversikt over møtene i mars:

28.2. Psykolog og førstelektor ved VID, Liese Recke, utfordrer mangessyn på pårørende når hun sier at begrepet medavhengighet bør skrotes. I dag forteller hun hvorfor.
7.3. Lillebrors minne er en forening for etterlatte. Annette Grønstad forteller om hvordan og hvorfor foreningen ble til, og hva de driver md.
14.3. URO - Utviklingshemming - Rus - Oppvekst. Et IOGT-prosjekt.
21.3. Samtaleterapeut Mette Gravdal snakker om det å snakke sammen. Hvorfor er det som er så viktig ofte så vanskelig.
28.3. Tema ikke bestemt

Delingsgruppe for pårørende, digital, på Zoom:
Den første og tredje onsdagen i måneden er det digitale delingsgruppemøter for pårørende.

Ingen påmelding er nødvendig. Vi møter hverandre med taushetsplikt og raushetsplikt i et trygt digitalt rom.

Møtene varer fra 18.30 til 20.

Det er samme lenke hver gang:

https://us06web.zoom.us/j/97246641888?pwd=bmVHUnZxZmExdklBQnRoVmI5eWV4UT09

Meeting ID: 972 4664 1888

Passcode: 365018

Digitale pårørendekurs:
Går over seks ganger a to timer. Vi kaller dette pårørende grunnkurs, og tanken er at pårørende har rett til gode liv uavhengig av hvordan det går med den som ruser seg. Gjennom samtale og refleksjon diskuterer vi vår egen pårørenderolle, bli bevisst vår tanke- og handlingsmønstre, snakker om omsorg som ikke virker og prøver å finne fram til verktøy som hjelper oss i hverdagen. Gruppene er små og trygge, og ledes av pedagog med egenerfaring som pårørende. Kursene settes i gang fortløpende ved behov, både på dag- og kveldstid. 

Nye kurs starter i mars. Mandager, dagtid eller kveldstid.

Påmelding på mail til vigdis@a-larm.no

Lukket mestringsgruppe:
Etter pårørende grunnkurs, får deltakerne tilbud om å fortsette i lukket, digital mestringsgruppe. Her tas det opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende. De som har gått på grunnkurset, får egen mail med datoer og lenke.

 

Enesamtaler:
I samarbeid med PUR (pårørende ung rus), tilbyr vi enesamtaler med likepersoner. Ta kontakt om du ønsker dette.

 

Fedregruppe: 
For fedre/menn som er pårørende til en rusavhengig. Digitalt møte første onsdag i måneden. Ta kontakt om du ønsker lenke. Arrangeres av PUR, men vi får være med.

Fedrene har også laget en liten filmsnutt, der de sier litt om gruppa.

Den finner du her: https://fossumkollektivetsvenner.no/Film/Infofilm.mp4

Fysiske møter:
Gå inn på A-larms hjemmesider (https://a-larm.no/) for å se aktuelle tilbud der du bor. Tilbudene varierer rundt om i landet. 

Noen steder er det egne pårørendegrupper, andre steder er det SNU-grupper eller Kaffeprat. Flere steder er det mulighet for drop-in-samtaler og sosial fredagskafe. 

Tilbudene våre er gratis.  

Ta kontakt med Vigdis Løbach ved spørsmål eller andre henvendelser.
vigdis@a-larm.no