×

Organisasjon

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. Vi er tilgjengelige for samtaler i våre lokaler eller på telefon.

Vedtekter