Årsmøte 2019

 

ÅRSMØTE 2019

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling, innkaller herved til årsmøte i organisasjonen.

Tidspunkt: 26.04.2019, kl. 15.00– 18.00

Sted:  Thon Hotell, Markensgt. 39, Kristiansand.

 

Følgende saker skal behandles:

  1. KONSTITUERING   
  2. ÅRSMELDING 2018
  3. REGNSKAP 2018, REVISJONSBERETNING OG STYRETS  ÅRSBERETNING             
  4. INNKOMME SAKER   
  5. BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2019   
  6. VALG AV NYTT STYRE   

Saker som ønskes behandlet under pkt. 4, må være styret i hende innen 1. april.

Sakene sendes enten til daglig leder Gerd Jacobsen eller styrets leder Pernille Næss.  

 

 ÅRSMØTE 2019: Faglig del

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling,

Tidspunkt: 27.04.2018, kl. 10.00 – 14.00

Sted: Thon Hotel Kristiansand, Markensgt. 39.

 

Temaet på faglig del: «Et bedre Liv» med Tommy Sjåfjell.

Påmelding til årsmøte må meldes til daglig leder Gerd Jacobsen på tlf. 91611616  eller mail innen 1. april. Husk å oppgi om du ønsker overnatting.

 

Styret i A-Larm