Helhetlig ettervern i Oslo

Prosjektkoordinator: Silje Næss

Lokasjon: Oslo 

Samarbeidspartner: Velferdsetaten i Oslo

Prosjektet ønsker å utvikle en modell for hvordan A- larms likemannstjeneste kan tilbys mennesker i overgangen fra institusjon til egen bolig etter endt rusbehandling. Prosjektet er treåring og vil organiseres som et aksjonsforskningsprosjekt og utviklingen vil skje i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE og Oslo Velferdsetat.

Likemannstjensten består av mentorer med egenerfaring. En mentor er en mann eller kvinne med egenerfaring som ønsker å bruke erfaringen sin til å hjelpe mennesker som ønsker å etablere seg som rusfri i det ordinære samfunnet. Vi ser at en slik mentorbasert tilnærming gitt som kombinasjon av fag- og erfaringskompetanse kan hjelpe flere til med å fortsette og videreføre den jobben pasienten/brukeren har gjort under behandlingsoppholdet og over i sin egen hverdag. Brukeren vil bli tilbudt en mentor i en 10 % stilling for å gi oppfølging til brukeren.

A-larm har opplæring og veiledning for mentorene som ansettes i likemannstjenesten i Oslo.