Likemannstjenesten i Mandal

Prosjektkoordinator: Elisabeth Kleppe

Lokasjon: Mandal

Samarbeidspartner: ARA Mandal, NAV Mandal  og Avdeling for psykisk helse og rus

Prosjektet i Mandal har til sammen 6-8 plasser for deltakere. Det er og har vært stor pågang gjennom hele prosjektperioden. Vår tjeneste tilbys til mennesker som er rusmiddelavhengige og/eller er pårørende. Vi har mentorer med egenerfaring som pårørende og rusmiddelavhengig. Våre mentorer er gode motivatorer og forbilder som har «gått veien selv» og gjort store endringer i livet sitt. Dette har vist seg å være nyttig for deltakere som får denne tjenesten, få til en endring og gode råd og veiledning på veien.

 

Vi ønsker å gi deltakerne i våre tjenester en individuell oppfølging hvor vi tilstreber å møte den enkeltes behov og ønsker på best mulig måte. For å få dette til tar prosjektkoordinator en samtale med den aktuelle deltaker for å få et innblikk i situasjonen og kartlegging slik at vi kan finne en mentor som matcher deltaker på best mulig måte. På bakgrunn av denne samtalen får vi til et treff med deltaker, mentor og prosjektkoordinator hvor det skrives en samarbeidskontrakt dersom matchen føles riktig for deltaker og mentor.