Nettbasert Kostholdskurs

Prosjektkoordinator: Mari Gangså Røsland

Lokasjon: Landsdekkende - Nettbasert

Nettbasert kostholdskurs for brukere og pårørende innen rus og psykisk helsefeltet. Som et ledd i rehabiliteringen og veien til et sunt og godt rusfritt liv.

 

Rapporter viser at rusmiddelmisbrukere ofte har høyere risiko for mangelfullt kosthold, dårlig ernærings- og tannhelse-status og dårlig helsestatus totalt sett.

Tilstrekkelige mengder energi og næringsstoffer er helt nødvendig for å opprettholde en god helse.

Feilernæring kan fører til at friske mennesker blir syke, og de syke blir sykere. Med næringsrik mat kan en sliten kropp komme seg, immunforsvaret styrkes, sår gror, og den psykiske helsen bli bedre.

 

Kurset øker kunnskapen om et sunt og næringsrikt kosthold, samt tilrettelegger for matglede og mestringsfølelse over det å lage sunn, god og næringsrik mat.

Kurset skal være et ledd i å styrke helsen til brukeren, samt ruste brukeren for livet etter rehabilitering.

I kurset lærer en om næringsbehov for god helse, gode rutiner, grunnleggende ernærings kunnskaper - hva inneholder maten vi spiser, hvordan lage enkle og gode måltider, kostholdets sosiale rolle, og kostholdet rolle i rehabiliteringsprosessen.

 

Effekter av økt kompetanse om kosthold og et sunt kosthold for målgruppen:

- Bedre psyke (spesielt reduksjon i angst og depresjon)

- Sunnere kroppsvekt

- Bedre ernærings status (vitaminer og mineraler)

- Bedre immunforsvar

- Redusert risiko og livsstilssykdommer

- Mestring av hverdagen

- Mestre sosiale sammenhenger som å kunne be venner på middag

 

Ønsker du kurs samlet som gruppe, kan du kontakte Mari G. Røsland.

 

Mer om kurset og påmelding her:  https://nbkv.mykajabi.com/