Reintegration Through Sport plus

Prosjektkoordinator: Jana V. Johannessen

Lokasjon: Europa (flere land)

Samarbeidspartnere: 

- KETHEA                                                                                               www.kethea.gr

- University of Thessaly
Department of Physical Education & Sport Science                              www.pe.uth.gr 

- Asociacion Experientia                                                                        www.asociacionexperientia.org 

- Equal Society                                                                                      www.equalsociety.gr

- Coolmine                                                                                            www.coolmine.ie

- MONAR                                                                                             www.monar.org

- CEIS Reggio E.                                                                                 www.solidarieta.re.it

- Sport2live                                                                                          www.sport2live.org

- Czekobanda                                                                                     www.czekobanda.eu

 

Dette prosjektet er en oppfølging av et tidligere Reintegration Through Sport (RTS) prosjekt som ble samfinansiert av Erasmus + programmet for å synliggjøre fordelene ved utendørs idrettsaktiviteter og dets bidrag til behandling og reintegrering av tidligere rusmisbrukere. Det forrige prosjektet utviklet et innovativt treningsverktøy basert på Adventure Therapy Experimental Methodology.

Dette prosjektet - Reintegration Through Sport + (RTS +) tar sikte på å videreutvikle RTS-prosjektet ved å implementere grasrot- sport og treningsverktøy for utvikling av livsferdighet for å lette behandling av rusavhengighet og sosial inkludering ved å fremme fysisk aktivitet som et komplementært terapeutisk verktøy i forebygging og behandling av avhengighet.

Prosjektet planlegger å implementere "livsferdigheter" for å innta en positiv holdning og effektivt møte de daglige utfordringene som rusavhengige står overfor hver dag.

Prosjektet har en grad av innovasjon fordi det tar sikte på å utvikle evidensbaserte intervensjoner og tar hensyn til etiske forhold. Idrett brukes for tiden til å støtte terapeutiske programmer for stoffbrukere, men de nåværende intervensjonene følger ikke forskningsbaserte retningslinjer. Konsortiet av blandede medikamentelle behandlingsorganisasjoner og idrettsorganisasjoner vil gi omfattende nye modeller for medisingjenvinningsbehandlinger gjennom idrett.

Prosjektet vil tilføre verdi ved å levere et evidensbasert opplæringskurs og en nettbasert plattform med sikte på kapasitetsbygging av kvalifisert personell og analysere og demonstrere den sosiale effekten av implementering av den nye modellen.

 

Facebook side: 

https://www.facebook.com/ketheasport/

 

Webside:

http://www.rtsport.eu/