Banebakken 35, 3127 Tønsberg.

Svend Foyn bedehus, Øvre Langgate 11 3110 Tønsberg.