A-larm Helg

Målgruppe: Mennesker som har utfordringer med bruk av rusmidler og pårørende og andre som ønsker et sosialt fellesskap.

Varighet: Se din region for mer informasjon 

A-larm Helg tilbyr ulike aktiviteter i helgene, med mål om å skape nettverk og sosial støtte for mennesker med ulik bakgrunn. Positive opplevelser kan være til hjelp for å håndtere utfordringer i helgen, som for noen forbindes med ensomhet og fravær av kontakt med andre menneske. 

helg4