Temakafé Rogaland

Temakafé er et møtested for brukere og pårørende der en setter fokus på ulike, relevante tema.
De som bruker dette møtestedet er velkommen til å melde inn tema en ønsker å sette fokus på. 
Det kan være alt fra tema som omhandler egne recoveryprosesser, til tema som omhandler det mer praktiske, eks økonomi, bolig o.l. Alt etter hva som er behovet til de som bruker denne gruppa.

Vår adresse er Sandvikveien 6, 4016 Stavanger.