Kvinnegruppe

Målet med denne selvhjelpsgruppen er å styrke båndene kvinnene i mellom, samt øke bevissthet rundt egen identitet som kvinne. Gjennom å dele erfaringer, styrke, og håp vil en kunne hjelpe hverandre, samtidig som en hjelper seg selv. 

En forutsetning for å delta er at en har hatt, eller har utfordringer til egen eller andres bruk av rusmidler. 

For å se hvor vi har Kvinnegruppe se kalender i din region. 

Agder - Telemark - Vestfold / Buskerud - Rogaland / Hordaland - Oslo / Akershus

Fire kvinner støtte hverandre