×

ÅRSMØTE 2023

Vi kaller inn til årsmøte for 2023
A Larm 600X400

ÅRSMØTE 2023

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon,
innkaller herved til årsmøte i organisasjonen.

Tidspunkt: 27. april 2023 kl. 18.00
Sted:  årsmøtet blir avholdt via Microsoft Teams.

 

Følgende saker skal behandles:

  1. KONSTITUERING
  2. ÅRSMELDING 2022
  3. REGNSKAP 2022, REVISJONSBERETNING OG STYRETS ÅRSBERETNING
  4. INNKOMNE SAKER.
  5. BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2023
  6. VALG AV NYTT STYRE  

 

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 4, må være styret i hende innen 19. april.

Sakene sendes enten til generalsekretær Gerd Jacobsen eller styrets leder Erik Torjussen. 

I og med at årsmøte blir avholdt via en digitalplattform, så er det viktig at du som ønsker å delta på årsmøte, melder deg på. Påmeldingen sendes til: gerd@a-larm.no. Påmeldingsfristen er: 21. april. En vil gjøre oppmerksom på at det er kun medlemmer som har stemme- og forslagsrett på årsmøte. Medlemskontingenten 2023 må være betalt.

 

 

Styret i A-Larm