×

ÅRSMØTE 2024

Vi kaller inn til årsmøte for 2024
A Larm 600X400

ÅRSMØTE 2024

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon,
innkaller herved til årsmøte i organisasjonen.

Tidspunkt: 25. april 2024 kl. 18.00
Sted: årsmøtet blir avholdt via Microsoft Teams.

 

Følgende saker skal behandles:

  1. KONSTITUERING
  2. ÅRSMELDING 2023
  3. REGNSKAP 2023, REVISJONSBERETNING OG STYRETS ÅRSBERETNING
  4. INNKOMNE SAKER.
  5. BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2024
  6. VALG AV NYTT STYRE

 

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 4, må være styret i hende innen 12. april.

Sakene sendes enten til generalsekretær Gerd Jacobsen eller styrets leder Erik Torjussen. 

I og med at årsmøte blir avholdt via en digitalplattform, så er det viktig at du som ønsker å delta på årsmøte, melder deg på. Påmeldingen sendes til: gerd@a-larm.no. Påmeldingsfristen er: 21. april. En vil gjøre oppmerksom på at det er kun medlemmer som har stemme- og forslagsrett på årsmøte. Medlemskontingenten 2024 må være betalt.

 

 

Styret i A-Larm