×

Bekymret

Styret14

A-larm er bekymret for Rushåndhevingsutvalgets primært juridiske sammensetning sier styreleder Erik Torjussen. 

 

"Fra brukerbevegelsen tidlig på 70 tallet kom slagordet «Intet om oss uten oss», og vi tillater oss derfor å poengtere at gjennomføringen av et slikt lovarbeid uten at brukere– og pårørendes kompetanse inkluderes i utvalget, blir mangelfullt

Mangelen på rusfaglig kompetanse i utvalget kan resultere i en ensidig forståelse av rusmiddelavhengighet. Vi understreker behovet for tverrfaglighet, da utfordringer knyttet til rusbruk krever innsikt fra både helse- og sosialfaglig perspektiv for å kunne utvikle effektive og rettferdige tiltak. Som bruker og pårørende organisasjon er vi opptatt av et tredelt kunnskapsgrunnlag, som fremmer en likeverdig vekting av erfaring, forskning og fag" sier Torjussen. 

 

Mer info om utvalget her: 

 

Mandat – Rushåndhevingsutvalget (regjeringen.no)

 

Les hele innspillet HER