×

Forskningsrapport: «Du lurer ikke en luring» (ref. likeperson)

Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til rus.
H&S 31 2022

Forfattere:
Kristina Sivertsen, Nina Jentoft og Trond Stalsberg Mydland.

Rapporten utforsker erfaringer fra ansatte som jobber som likepersoner på bakgrunn av erfaringer de har fra egne rusutfordringer. I undersøkelsen kommer det frem hvordan det å jobbe som likeperson også representerer en åpning og videre vei inn i et ordinært arbeidsliv.
Dette medfører også et behov for en generell opplæring om «det å være tilknyttet arbeidslivet», i tillegg til opplæring for å utøve selve jobben som likeperson. Det mest sentrale i opplæring og oppfølging er likevel knyttet til hvordan likepersonene kan benytte sin egen recovery-kompetanse ovenfor deltaker i deltakers egne recovery-prosesser. 

KLIKK HER FOR Å LESE MER

 

Forfattere:
Kristina Sivertsen, Nina Jentoft og Trond Stalsberg Mydland.

Hentet fra NORCE vitenarkiv, 16.02.2023