×

Link til streaming av konferanse

ADHD OG RUS HOS UNGE-Hva vet vi - hva gjør vi?
Adhd Og Rus Hos Unge. Fb Arrangement (1)

Her kan dere streame konferansen:

https://vimeo.com/event/3491722

 

Det finnes ikke grunnlag for å si at ADHD utløser rusproblemer, men vi vet at personer med ADHD diagnose er mer sårbare for å utvikle rusproblematikk.

Med tidlig og riktig diagnose og behandling av ADHD kan vi forebygge rusmisbruk hos personer med ADHD.

Å være ung i 2023 er utfordrende, ferske tall fra Ungdata viser at stadig flere unge sliter med psykiske helseplager og utfordringer med rus. Med diagnose og behandling av ADHD kan det være at vi ville opplevd mindre ruspbruk og at det ville blitt en kortere og mindre alvorlig «ruskarriere» for flere av de unge. Det anslås at 20-30 % av rusmisbrukerne har ADHD. Dette er konsekvensen av manglende behandling, og rusmisbruket blir en form for selvbehandling» (Eva K Løvaas).

Påmelding her

Program:

09.00 - 09.45: Registrering
10.00 - 10.05:
 Velkommen av generalsekretær Gerd Marie Jacobsen fra A-larm
10.05 - 10.15:
 Forholdet mellom ADHD og rus blant unge ved Hanne Skarsvaag fra ADHD Norge

Hva vet vi?
10.15 - 10.25:
 Videohilsen fra Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse og omsorgsdepartementet
10.25 - 11.15:
 Risiko og beskyttelsesfaktorer blant ungdom i Agder - hva hindrer unges bruk av rusmidler? Geir Møller fra Telemarksforskning
11.15 - 11.30: Pause
11.30 - 11.50:
 En ADHD-diagnose bør ikke medføre at forhold som samtidig omsorgssvikt og/eller traumatiske opplevelser overses, på samme måte som omsorgssvikt og/eller traumatiske opplevelser ikke bør hindre oppdagelse av samtidig ADHD. Asbjørn Visland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)
11.50 - 12.00:
 Oppsummering av første del – hva vet vi?
12.00 - 12.30:
 Lunsj

Hva gjør vi?
12.30 - 12.35:
 Introduksjon til hva gjør vi?
12.35 - 13.10:
 Mekkeriet – samskaping mellom kommune, politi og A-larm v/SLT-koordinator Anette Strand Fidjemyr fra Lindesnes kommune og Kim Ødegård fra Mekkeriet
13.10 - 13.20:
 Nettverk og arenaer som gir mestring. To tidligere rusavhengig med ADHD vil fortelle om hvordan dette har preget livene deres.
13.20 - 13.30:
 Pause
13.30 - 14.45:
 Paneldebatt med Kari Henriksen fra (Arbeiderpartiet), Ingvild Thorsvik (Venstre), Hildegunn Seip (Miljøpartiet), Ingunn Foss (Høyre) Geir Møller fra Telemarksforskning og Kim Ødegård fra Mekkeriet
14.45 - 15.00:
Avslutning og veien videre

Påmelding her

Last ned programmet her